تقدیم به آتشکده فارس دریزد
شهریزدگردبه مناسبت تولدپدرم محمدص

آتشی برپا بودهمه سبز
هزاران سال می سوزد
امامن
فتیله راپایین کشیدم
من ازدیاروعده ام
بالالایی من سرزمینی بخواب خواهدرفت
اماکوروش توبخواب
***
این سبز، این سبزینه 
این جل بک 
کاش تو یک اسب بودی
حیوانی نجیب
***

قیام آب
وقتی آب قیام کندسیل می شود
این کهنه درخت راازریشه خواهدکند
وقتی آب قیام کندآبشارمیشود
توربین ها راخواهدچرخاند
نیروی عظیمی می شود
سه فازش ترادرجا خشک می کند
وقتی آب قیام کند
جهان اقیانوس اطلس خواهدشد
بهتراست این کهنه قباراروی دوشت بیندازی وبروی
چقدراین جهان داردسریع می چرخد

***
این تارها که به دورم می تنید
این هذیانها که برایم شعرمی کنید
این شعبده ها ، این تردستی ها 
پیش یک آه اژدها دودمی شود 
می رود هوا
***

امروزز روزتولد خواهرم محبوبه است لینک وبلاگش به اسم رویای من گوشه ی وبم هست . خدا این خواهرخوبم را دراین روز به ما هدیه داد روزتولدش را بخوبی بیاد دارم . سالها ازآن روز می گذرد وقتی به خانواده کوچک وبزرگم نگاه می کنم ؛ بخوبی می فهمم تنهایی علی ع واهل بیتش را وحقهایی که ازآنها سلب شد وهمه گوشه نشین .درطول دورانها شایسته سالاری یا نبوده یا کم رنگ بوده . باشد برمااین روزها می گذرد روزی هم می شود که روز ما بیاید ؛ الیس الصبح بقریب

فاطر
وقتی خدادانه رامی شکافت
خودرا فاطرنامید
این دانه به بی نهایت رسید
وما دراین بی نهایت خدا
سربرآوردیم
وچه زیبا تولدت راخدادرفطرخواست
تولدت مبارک محبوبه جان
***
اینجا امروز
حرفی برای گفتن ندارم
بااین چشمهای صبور
باین دستهای پرکار
به دست بوسیت آمده ام
این زمین بایدانقدرببارد
این اسمان انقدربایدطوفانی شود
تاافات اززمین پاک شود
وقت دروگندمهافقط مراصدابزن
تادامن پرچینم رابپوشم
مقابل باد،کاه راازگندم جداکنم
این مردم گرسنه اند
خسته نباشی گلم
واما هر روز حیرانتر از قبلم حیران ازمکر آدمها ، وحیران ازکارهای خدا . من یقین دارم به قرآن یعنی ؛ حس می کنم آیاتش را با پوست وگوشتم این مطلبی بود که تهیه کرده بودم ازقبل تا درادامه ی مقدمه توضیح سوره ی فیل بنویسم اما دراین فاصله چها دیدم از مکرآدمها و چاره اندیشی خدا . مقدمه بازهم ادامه دارد

مکروچاره اندیشی خدا واولیایش ومکرکافران ومشرکان

ومکروا ومکرالله والله خیرالماکرین . سوره آل عمران آیه 54

ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لایشعرون . سوره نحل آیه 50

وقدمکروامکرهم وعندالله مکرهم . ابراهیم 46

افامن الذین مکروا السیئات ان نخسف الله بهم الارض . سوره نحل 45

ویمکرون ویمکرالله خیرالماکرین . انفال آیه 30

فانظر کیف کان عاقبه مکرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعین . نمل 51

کیدوچاره اندیشی خدا واولیایش ، کیدکافران ومشرکان 

انهم یکیدون کیدا. واکیدا کیدا . سوره طارق 16

مرسلات 39 ، مرسلات 39 ، صافات 98 ، اعراف 183 ، قلم 45

سجیل و حجردرقرآن

فلما امرنا جعلنا علیها سافلها وامطرنا علیها حجاره من سجیل منضود . مسومه عندربک وماهی من الظالمین ببعید . سوره هود 82

آیات بالا اشاره به عذاب قوم لوط دارد

فجعلنها علیها سافلها وامطرنا علیهم حجاره من سجیل ان فی ذالک لاآیات للمتوسمین

 سوره حجرآیه 74

ونیز: سوره هود 82، فیل 4

ادامه دارد


تاریخ : دوشنبه 5 تیر 1396 | 04:53 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم