این رقص عربی
این شکرخند
دامن فلک راگرفته
زمین گیرشان خواهدکرد
 
***

امان ازخار
امان ازگل
تمام دستهای دخترکانم زخمی است
مرهمی می خواهم
ای گل های بی خارخدا
نتیجه تصویری برای گل شب بو

خوش می رقصندکبوتران خیالت درباد
ازگنبدزرد رضا تا بام خانه ی ما

***


ای قاصدکهای عاشق
دلم هوای مدینه کندیا نجف
یامشهد

مشهد چه غوغایی بپاست
معصومه دستانش حناست
نقاره ها را گوش کن
گویامکررمی زنند


ایام الله برخداباوران مبارک


شب بوها خواب مرا می ربایندواطلسی ها غزلهای ابریشمین برایم زمزمه می کنند برلب جوی نشسته ام . صدای شلوغ گنجشکها وصدای زمخت کلاغها دیگرقاصدکهای عاشق دوروبرم را پر نمی دهند کودکی هایم را بهانه می گیرم می روم درکوچه های دلتنگی وشامگاه انتظاری که برلب ایوان می نشستم صدای جیرجیرکها امان ازمن می ربوددلم هوای مهرمی کردهوای کتاب و قلم ودفتر. هوای نوشتن . هوای شعرهایی که مخاطبش رادر درون جستجو می کرد.هوای کسی که مثل هیچکس نبود. دیگرتب لرزه های کودکی راندارم . برمی خیزم آب را بادستهایم زیرو رو می کنم . ودرگوشش شعرمی خوانم :

ای جاری تو تاکجا می روی

تاکجا می تابی

بدان من

بی تابم

تشنه

دراین گرمای تابستانی

ودراین صبح بهاری

می خواهم دل به دریا بزنی

وسلام مرابه شب بوهای عاشق برسانی


بوی مهرمی آید بوی خوش کودکی هایم .

 ایام الله  برخداباوران مبارک


اِل یاسین (5 تن زنده وجاوید) به استنادقرآن

وان الیاس لمن المرسلین . اذقال لقومه الاتتقون . اتدعون بعلاوتذرون احسن الخالقین . الله ربکم و رب آباء کم الاولین .فکذبوه فانهم لمحضرون . الاعبادالله المخلصین . وترکناعلیه فی الاخرین . سلام علی اِل یاسین . اناکذلک نجزی المحسنین . انه من عبادناالمومنین . سوره صافات 122

ترجمه

همانا الیاس هرآینه ازپیامبران ما بود به یاد آر وقتی که گفت به قومش آیا پروای خدا نمی کنید ؟ آیا بت بعل را می پرستید؟ ورها می کنیدبهترین خلق کنندگان را ؟ خدا پروردگارشماست وپروردگارپدرانتان  .پس تکذیب کردندالیاس را پس قطعا ایشان احضارکرده می شوند مگر بندگان خاص خداکه پاکان هستندوذکرخیراو را درآیندگان بجاگذاشتیم درودبرالیاس همانا ما اینچنین جزاء می دهیم نیکوکاران را .براستی الیاس ازبندگان مومن ماست

بت درقرآن براستی چیست وبت پرستان کیستندرا ؛ دربحث فرشته ها  بطورکلی به آن اشاره خواهم کرداما بدانیدآن بت پرستی که قرآن ازآن نهی می کندشیطان پرستی است .

همین خود می تواندشامل  بت های ساخته دست بشرهم ،ازجمله مجسمه ها وشمایل  شود گفتم ایجازدرقرآن بسیاراست وبت مراحل گوناگون داردازکلمه خبیثه که فرزندانش  بجای خدای یگانه به پرستش او روی آورده اندواو را خدای خود قرارمی دهند تابت های گوناگون که هریک مراتبی دارند

واما درقرآن سوره صافات ازآیه 74 به بعدمی بینیم که خداپیامبرانش را می ستاید وبرایشان سلام می فرستدتا می رسد به حضرت الیاس وداستان او وقومش را می گوید -از آیه 144به بعد .ترجمه بالارا ببینید -اینگونه که  بعدازتعریف قضیه او وقومش ؛ قوم وی را ازجمله احضارشدگان می گوید درحالی که درمورد اقوام پیامبران پیشین دراینجا چنین حرفی نزده . خدا می خواهد این موضوع را خاص کند قوم حضرت الیاس درآن موقع بت بعل را می پرستیدندوبت پرست بودنددراینجا قرآن می فرمایدقوم وی را احضارمی کنیم جز بندگان مخلص خود را  . احضارمربوط به قیامت می شود . بندگان مخلص درقرآن یعنی پیامبران واولیا واین می رساندکه بین قوم وی ازپیامبران نیزبوده اند وچسباندن این موضوع به قیامت یعنی اینکه رسالت وی تاقیامت طول می کشدوحضرت الیاس زنده است وبا او تا قیامت پیامبران واولیایی هستند وزنده اندوضمنی اشاره به حشرهمه تکذیب کننده گان پیامبران داردواینکه بت پرستی شیوه ی همه ی آنان است .

اشاره قرآن به بودن اولین ها وسابقون- اما به تعدادکمتردرآخرکار- یعنی نزدیک قیامت درسوره واقعه هم این مطلب را تایید می کند :

والسابقون السابقون اولئک المقربون . فی جنات النعیم . ثله من الاولین وقلیل من الاخرین .سوره واقعه آیه 9

اما اینکه تعدادشان چندتاست هست درقرآن سوره ی کهف به آن اشاره کردهتاریخ : سه شنبه 31 مرداد 1396 | 10:05 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم