شهادت پیامبراکرم ص وفرزندپاک ومطهرش امام حسن مجتبی ع را به پنج تن زنده وجاویدیعنی بهترین بندگان خدا تسلیت می گویم .
 مادوست داران واقعی آنان رادرغم خودشریک بدانیداللهم صل علی محمد وآل محمد
واما خدااولیائش را درقرآن شاهد و شهیدمی نامدچرا؟
1.آنان دردنیا وقیامت شاهداعمال ما هستند
2.همه آنها شهیدشده اند درراه خدااگرچه رحلت بعضی ازآنان بظاهربامرگ طبیعی بوده است چطور؟ زیرابواقع باقلم پنهان مشرکان مرده اندواین مرگ برای آنها رقم خورده
خدایا به وقت این شب عزیز ماراازپیروان واقعی آنان بگردان
داستان قوم لوط درقرآن
درشرح داستان قوم لوط به این موضوع ها خواهم پرداخت :
1. بشارت فرشته هابه ابراهیم وهمسروی  به بدنیا آمدن اسحاق ویعقوب درپیری
2.تقارن بشارت فرشته ها به ابراهیم با خبردادن آنهابه لوط ع عذاب قومش را
3.انحراف قوم لوط
4. حضورفرشته ها درنزدلوط پیامبرونصیحت او به کافران ودعوت آنها به راه راست
5.نجات لوط ع واهل او ازدست کافرین
6. نزول عذاب الهی برقوم فاسق لوط

***
1.  بشارت خداوندبه ابراهیم وهمسروی درپیری به بدنیا آمدن اسحاق ویعقوب
ولقدجائت رسلنا ابراهیم بالبشری قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ فلما رءا ایدیهم لاتصل الیه نکرهم واوجس منهم خیفه قالوا لاتخف انا ارسلنا الی قوم لوط . وامراته قائمه فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب . قالت یاویلتی ءالد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشی عجیب . قالوا اتعجبین من امرالله رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البیت انه حمیدمجید . فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جائته البشری. سوره هودآیه 70 به بعد
توضیح : آیات بالا راجع به آمدن  فرشته ها پیش حضرت ابراهیم وهمسرش ساره می باشدتامژده تولداسحاق ویعقوب را به آنهادرزمان پیری بدهند . شرح وتوضیح آن وارتباط این موضوع بانزول عذاب الهی برقوم لوط بماند برای بعد
حلیم : به آن کسی گفته می شودکه درعقوبت وانتقام گرفتن عجله نمی کند . تفسیرالمیزان ج 10 ص 487
 اواه : درباره کسی اطلاق می شودکه زیادازبدی ها وناملایماتی که می بیندآه می کشد
منیب : اسم فاعل ازمصدرانابه معنای رجوع است ومرادازآن این است که آدمی درهرامری به خدای تعالی رجوع کند. تفسیرالمیزان ج 10 ص 487
یجادلنا فی قوم لوط ان ابراهیم حلیم اواه منیب .
نکته: فرشته هایی که پیش حضرت ابراهیم ع وهمسرش آمدند آیا به ظاهرانسان بودند درباطن فرشته ؟
قبلا گفتم  باید بازبان قرآن آشناباشی تا بتوانی دقایق آن را درک کنی قرآن کتابی است درنهایت فصاحت وبلاغت وبقول استادمحمودفتوحی  کلامی است  برتروازلحاظ ماده وصورت شعر می نماید. در داستان بالا خداجوری سخنوری کرده که بظاهربه نظرمی آید که فرشته ها درهیئت بشربه نزدآنها رفتند اماازاشاراتی که درخود این داستان است که بعدا  درفرصتی دیگربه آن خواهم پرداخت ؛ مشخص است که حضرت ابراهیم وهمسرش با علم وآگاهیی که دارند به نظام می نگرند ساره به اشاره قرآن ازاهل بیت است ودارای کلمه وجزو پاکان است وقتی به نظام نگاه می کنند دارند می بینند که بزودی قوم لوط دچارعذاب خواهند شد . مجادله ی آنها بافرشته ها هم نوع سخنوری قرآن است یعنی اینکه آنان دارند می نگرندچگونه می شود این عذاب را ازااین قوم تبهکاربرداشته وراستی و درستی را به نظام برگردانند لفظ حلیم ، صبرو بردباری پیامبررادربرخورد با مشرکان می رساند ولفظ اواه یعنی بسیارآه کشنده.  بکاربردن این الفاظ ازطرف خداوند ناراحتی ودلسوزی پیامبررابرقوم مشرک می رساند.لفظ منیب هم برگشت وی را به بسوی کاربهترتذکر می دهد

ودرسوره عنکبوت آیه 25 به بعد می بینیم :
فامن له لوط وقال انی مهاجرالی  ربی انه هوالعزیزالحکیم .
و وهبنا له اسحاق ویعقوب وجعلنا فی ذریته النبوه والکتاب
و آتینا ه اجره فی الدیناوانه فی الاخره لمن الصالحین

نکته : درآیات بالا ضمن اینکه همکاربودن حضرت لوط را باابراهیم ع متذکرمی شود(فامن له لوط) . خبربدنیا آمدن اسحاق ویعقوب رابه پیامبر  می دهد
ادامه دارد...


تاریخ : پنجشنبه 25 آبان 1396 | 03:14 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم