نتیجه تصویری برای امام خمینی


امام آمد
امروزبه نظاره نشسته ام آمدنت را؛ وقتی راکه توآمدی  ، وقتی که تمامی ایمان به سوی ایران پرکشید
این دریای طوفانی ومرغهای دریا ندیده و طعم آب نچیده ، غرق درگنداب خیال ، آن لاشخورهایی که بومی کشندمرگ را؛ درآن وقت ،تمام پرهایشان ریختن گرفت .خاک پرنده ای شدوترا بربالهایش به آسمان ایران آوردمن بودم ویک دنیا امیددرانتظارفردایی که علی برمنبرمی رود:«ندیدم هیچ کاخی برافراشته باشدمگرحق مظلومی درپای آن خورده شده باشد»
وه چه فرودی! چه نشستنی !که برقلب من نشستی باآمدنت صدای شکستن بتهابودکه به گوش می رسیدومن دانستم فرعونها رفتنی هستندوایمان آوردم به قدرت مردانی که اراده ی آنها کوهها راخردمی کند.توآمدی باکلمه ی هیچ .آری هیچ ! یعنی اول وآخرخداست یعنی لااله الاالله یعنی هیچ حرفی برای گفتن ندارم درمقابل خدا که عالم محضرخداست آری او اهل ادعانبود اهل کلامی که بوی تفختروادعابدهدنبودتاچون علی بگویی مردان مرددرمیدان عملندکه شناخته می شونداگرتونمی امدی من کجا میدانستم جاده ابریشم کجای جغرافیاست وتاریخ ورقی داردبه نام حسین ؟ اگرتونمی آمدی من ازکجامی توانستم مدینه رالمس کنم ؟اگرتونمی آمدی غربت دراین شهرهزاران برابرمی شداگرتونمی آمدی من حتی نمی دانستم استقلال یعنی چه ؟
چه خوب شدتوامدی اماما! باآمدنت این پرچم ،این ایران ،پلی شدبه بهشت
آمدنت برپنج تن زنده وجاوید ع  وبردل ما مبارک بادای خمینی عزیز


تاریخ : پنجشنبه 12 بهمن 1396 | 10:02 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم