تو بی شک منافقی
وقتی به نام خدا بت می پرستی
وقتی مقدسات رابه پای بتهامی بندی
گردنت خواهدشکست
بدان
تبت یداابی لهب
تاقیامت هست


وامایعسوب الدین

دارم شرح داستان حضرت عیسی ع رادرقرآن می نویسم . رسیدم به چگونگی ظهورحضرت درقبل ازقیامت ؛ بیادکلام مولایم علی ع افتادم درموردظهوریعسوب الدین یعنی سروروامیربزرگ دین خیلی لذت بردم -بعداشرح خواهم داد-:

فی حدیثه علیه السلام : فاذاکان ذلک ضرب یعسوب الدین بذنبه فیجتمعون الیه کمایجتمع قزع الخریف

فیض الاسلام .حکمت 252ص 1202

چون زمان آن برسد آشکارومقیم می شودامیربزرگ دین بواسطه فرزندش .پس به سوی اومی روندو به دوراوجمع می شوندیارانش همانندابرهای نازک پاییزی

علی ع درست سخن قرآن رادرموردظهورمهدی ودیگراولیای غایب دین تبیین کرده است وماشیعه اوازمنتظرانیم
بعدازاتمام این موضوع به همسرم گفتم یک سوال ؟ گفت بپرس . گفتم اگربه تو بگویندبزودی مهدی ع ظهورمی کندتوچه عکس العملی داری ؟ -همسرم فردی مومن ومعتقداست .- مکثی کردبالبخندی گفت: مثلا چندسال دیگر؟ گفتم حدودسه سال . گفت : به این زودی ؟ گفتم : مگرتو زمان ظهوررامی  دانی ؟ گفت : نه .گفتم پس دیریازودش راتوچطور تعیین می کنی ؟ گفت : نمی دانم. گفتم : خوب توحق داری . توباورداری به ظهورامام ع اماازبس منتظرماندی فکرنمی کنی که ممکن است به این زودی ظهورکند. گفت تودرست می گویی . گفتم خوب عکس العمل تو چیست ؟ گفت : خوب بسیارخوشحال می شوم آرزوی من است

شرح داستان حضرت عیسی ع تمام شودبه امیدخداآبدیت می کنم


تاریخ : جمعه 4 اسفند 1396 | 12:24 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم