ازآفتاب به تنگ آمده ام
ازباران به تنگ آمده ام
ابرها مرابه حصارخوددعوت میکنند
ازقاصدکها به تنگ آمده ام
این گشایشهاکه به کارمن می شود
ازاین همه بستگیست
بوی تو که درزمی کند
این بهشت رابه دنیانمی خرم
***
واما بزودی باشرح سوره زلزله بروزم.این روزها وقت کم می آرم .مشغول خانه تکانیم . سال 96برایم چه سالی بود؟ خدارابسیارشاکرم ازااینکه درهای رحمتش رابرای درک وفهم بیشترقرآن برایم گشود. اماسال 96برماسخت گذشت سختی هامی گذردیک دفعه چشم بازمی کنی می بینی یکی ازازین زلزله هایی که قراراست بیایدمی آیدخیلی زودآنقدرزودکه تو حتی باورنمی کنی . یوسف گم گشته بازآیدبه کنعان غم مخور. تحولی جهانی روی خواهددادومامنتظرانیم . مشغول شرح داستان عیسی ع هستم .راستی هیچ فکرکردید. لقب حضرت عیسی ع ، اسم امام خمینی است ؟ ما دوروح الله داریم تابادچنین بادا
***
قیامت واژه ها

این «جیر» جیرجیرکها
این آژیرها
مراآجیرنگه میدارد
گویی ثانیه هابهارند

* آجیربه زبان بسطامی یعنی آگاه ، بهوش وهشیار

***
فانوس شب کشیده می شود
کور سویی ازدوردستها می آید

***
واما همچنان دارم شرح داستان حضرت عیسی ع درقرآن رامی نویسم میخواستم قسمت به قسمت آبدیت کنم امادیدم بهتراست همه رااول بنویسم تمام که شدبروزکنم چون ارجاع آیات زیاداست ؛ ازطرفی دوست دارم که دراین فاصله وبلاگ بروز شودبهتردیدم شرح مختصری از سوره زلزله رابنویسم زیراهم گوشه ای ازآن بااین داستان مطابق است هم این سوره کوتاه  است  . قبل از شرح بهتراست به این سوالهافکرکنیم :
1. منظوراززلزله دراین سوره چیست ؟
3.چراخدابه این امرزلزله گفته ؟
2.آیا زلزله همین زمین لرزه معمولی است یا نه چرا؟
3.این زلزله چه وقت اتفاق خواهدافتاد؟تاریخ : چهارشنبه 9 اسفند 1396 | 01:43 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم