ونیزبهارمن

وقتی که شب بوهاحلقه می زنند
دورزمین
تودراین میان نیز
عطرخوش بهشتی
نرگس مریم شب بو بهار


واماعلی ع


علی ع را بسیاردوست دارم ازوقتی نوجوانی بیش نبودم نهج البلاغه می خواندم .علی رامی شناسم باسخن پیامبرص که گفت : میزان حق است . من شهرعلمم وعلی در اوست . علی رامی شناسم درنبردعلیه کفرو  شرک . علی را می شناسم درسکوت.علی را می شناسم درفریاد؛ روزی که قرآن سرنیزه کردندگفت : ای مردم درخواب !من قرآن مجسمم به کجا می روید؟علی را می شناسم که پناه بی کسان بودوبرسرمستکبرین فریادمی زد«هیچ جاکاخی برافراشته ندیدم مگراینکه حق مظلومی پایمال شده باشد» علی رامی شناسم وقتی به حکومت  رسیدگفت : بُرده های عثمان را(اموال مردم )به صاحبانش برمی گردانم گرچه درمهر زنانشان باشد. علی رامی شناسم آنجاکه گفت: این دنیای شما درنزدمن ازعطسه ی بزی هم کمتراست اگرنبودپیمانی راکه خداازعلماء گرفته ،برای  گرفتن حق  مظلومان ،حکومت رارهامی کردم . علی جان من است .علی همه ی ایمان است ، تقدیرازلی براین قرارگرفته پسرعلی ع بیایدتاخدابگویدمن جهان راهرچندتاقیامت راهی نباشدباحکومت علی واربه پایان خواهم بردتامومنان مزه ی عدالت علی راپیش ازقیامت نیزبچشند این روز برپنج تن زنده وجاویدع و مومنان  واقعی مبارک باد تاریخ : شنبه 11 فروردین 1397 | 10:19 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم