یافتاح یاودود
یک دسته کلیداست به زیربغل عشق

وامااین تعطیلات کمی کاربروزکردن وبلاگ راکند کردبزودی بامباحث زیرآبدیت می کنم:

حال بنگریم تولد عیسی ع ،پیامبری ومعجزات وی را سوره آل عمران 45:

 اذقالت الملائکه یامریم ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیهافی الدنیاوالاخره ومن المقربین .ویکلم الناس فی المهدوکهلا ومن الصالحین . قالت رب انی یکون لی ولدولم یمسسنی بشرقال کذالک  الله یخلق مایشاء اذاقضی امرافانمایقول له کن فیکون . ویعلمه الکتاب والحکمه والتوریه والانجیل . ورسولاالی بنی اسرائیل انی قدجئتکم بایه من ربکم انی اخلق لکم من الطین کهیئه الطیرفانفخ فیه فیکون طیراباذن الله وابری الاکمه والابرص واحی الموتی باذن الله وانبئکم بماتاکلون وماتدخرون فی بیوتکم ان فی ذالک لایه لکم ان کنتم مومنین . ومصدقالمابین یدی من التوریه ولاحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بایه من ربکم فاتقواالله واطیعون . ان الله ربی وربکم فاعبذئه هذاصراط مستقیم .

ودرگهواره ودرمیانسالی بامردم سخن میگویدوازشایستگان است. مریم گفت پروردگاراچگونه مرافرزندی خواهدبودباآنکه بشری مرالمس نکرده ؟ گفت چنین است . خداهرچه بخواهدمی آفریندچون به کاری فرمان دهدفقط به آن می گوید: باش پس می باشد.وبه او کتاب وحکمت وتورات وانجیل می آموزدواوراپیامبری به سوی بنی اسرائیل می فرسدکه او به آنان می گویددرحقیقت من ازجانب پروردگارتان برایتان معجزه ای آورده ام من ازگل برای شمابه شکل پرنده می سازم آنگاه درآن می دمم پس به اذن خداپرنده ای می شودوبه اذن خدانابینای مادرزادوپیس رابهبودمی بخشم ومردگان رازنده می گردانم وشماراازآنچه میخوریدودرخانه هایتان ذخیره می کنیدخبرمی دهم مسلمادراین برای شمااگرمومن باشیدعبرت است.وتورات را که پیش ازمن است تصدیق کننده باشم وتاپاره ای ازآنچه راکه برشماحرام گردیده برای شماحلال کنم  وازجانب پروردگارتان برای شمانشانه ای آورده ام پس ازخداپرواداریدومرااطاعت کنید. درحقیقت خداوندپروردگارمن وپروردگارشماست پس اورابپرستیدراه راست این است

عیسی وپیامبری

1.صفات پیامبری

2. زمان پیامبری

پیامبری عیسی قبل ازتولد

پیامبری عیسی درگهواره

پیامبری عیسی تاقیامت

3.نشانه های پیامبری

4.عیسی پیامبرقوم بنی اسرائیل

5.امرخدابه عیسی

6.عیسی وبشارت پیامبری محمدص

7.معجزات عیسی ع

8.ردرهبانیت دردین

9.عکس العمل مومنان ومشرکان به دعوت عیسی ع (حواریون ودودسته بودن آنها)

ادامه دارد...
تاریخ : چهارشنبه 15 فروردین 1397 | 03:16 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم