انتظارفرج

درکوچه های مدینه قدم می زنم جای پاهای ترامی بویم شنیده ام ازهمین جا می آیی به چادرسفیدگل گلی ام نگاه می کنم می دانی آن راخریده ام برای روزی که توبیایی تا اولین نمازجمعه ام رابه تواقتداکنم ؟روزهای دلتنگی وچشم انتظاری راپشت سرمی نهم روزهای تنهایی . پرسه زدن بی امام برای من سخت است کاش توزودتربیایی کاش بشکندقفس این تنهایی! جای همه ی شماخالی است بخصوص امامی که سالهاست ازپیش مارفته

زبان درقرآن – قسمت چهارم

زبان اولیای خدا:

2.تفاوت زبان پیامبران درظاهر

ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجالتسکنوا الیهاوجعل بینکم موده ورحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون .ومن آیاته خلق السموات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لایات للعالمین .سوره روم آیه  23

آسمانها:کلمه برتر

زمین : زوج کلمه برتر

زبان کلمه برتردوگونه است :

الف ) زبان اولیای خدا

زبان اولیای خدادرحالی که ازلحاظ سبک ونوع سخن یکی است - دراصل رونوشتی ازکلمه اصلی است - به ظاهرباهم فرق دارد؛ وقتی اولیای خداباکلمه برترقلم می زنندچون هرکدام نقش خودرامی زنند  به فرم وشیوه ی خودآن ولی منتشرمی شود زبان پیامبراکرم ص زبان قرآن است اگربه نهج البلاغه بدقت نگاه کنیم ازلحاظ سبک ونوع سخن چون قرآن است امادرفرم بیان فرق دارد

ب) زبان زوج کلمه

گوناگونی فرشته هادرکلمه برترگوناگونی سخن رامی آفریندهرفردباتوجه به اسم خودوجایگاه اودرکلمه فرم سخنش بافرددیگرفرق دارد

3.پیامبران هم عصر دررشدزبان مردم به هم کمک می کنند

ببینیم این معنارادرسوره قصص آیه 26

ادامه دارد...تاریخ : سه شنبه 14 خرداد 1398 | 04:55 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم