میثاق پیامبران 3 تفرقه نیفکندن بین رسولان

ج) طریقه برگرداندن کلام یاافک چیست؟

تغییرکلمه ازجایگاههای آن:

الم ترالی الذین اوتوانصیبامن الکتاب یشترون الضلاله ویریدون ان تضلوا السبیل .والله اعلم باعدائکم وکفی بالله ولیاوکفی بالله نصیرا. من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعناوعصیناواسمع غیرمسمع وراعنالیابالسنتهم وطعنافی الدین ولوانهم قالوا سمعناواطعناواسمع وانظرنالکان خیرالهم واقوم ولکن لعنهم الله بکفرهم فلایومنون الاقلیلا. نساء 46

آیا به کسانی که بهره ای ازکتاب یافته اندننگریستی ؟ گمراهی را می خرندو می خواهندشماگمراه شوید.وخدابه دشمنان شماداناتراست کافی است که خداسرپرست شماباشدوکافی است که خدایاورشماباشدبرخی ازآنان که یهودی اندکلمات راازجاهای خودبرمی گردانندوباپیچانیدن زبان خودوبه قصدطعنه زدن دردین می گویندشنیدیم ونافرمانی کردیم وبشنوناشنواگردی وراعنایعنی التفات کن واگرآنان می گفتندشنیدیم وفرمان بردیم وبشنووبه مابنگرقطعا برای آنان بهترودرست تربودولی خداآنان رابه علت کفرشان لعنت کرددرنتیجه جزاندک ایمان نمی آورند.

مشرکان باتغییردادن کلمه هاازجایگاهایش نقش قلم اولیای خدارابازبان خودمی پیچانندومعناراعوض می کنندبه این طریق که حروف وقالب کلمه برترراباتوجه به کتاب خودتغییرداده ورای راازقرآن به سمت خودبرمی گردانندبه کلمه خود اینگونه امرمی کنند:سمعناوعصیناشنیدیم وعصیان کردیم وبشنووناشنواگردوالتفات کن .

روش کاربه اینگونه است که دودست شده باایحادحلقه های گوناگونی ازافرادخودباکدهای مشخص شده شجره طیبه رادربرگرفته باطرح ونقشه های ازپیش تعیین شده (کتاب )باآنها درجامعه ارتباط برقرارکرده  درکلمه تاثیرمی گذارند .

دراصل دوطرح می زنند:

1.نقشی برای خودمی سازندبرای اجرای کلمه

2.ازکلمات فعال خودبتی ساخته یاپیکری وآنرابه دانایان خودمی دهند

گفته شد هربت یاپیکردارای کدی است این کدهارابرابرطرح یا نقش های خودازکلمه خود قرارداده به اصطلاح کتاب  خودرااجراکرده یانامه می زنندو بااین برابرهاروزی را اززوج کلمه برتر به سمت خودبرمی گردانند(رجوع شودبه سوره زخرف آیه 57، قیام عیسی ،زمان قیام،شکست بتها)                   

ونیز: سوره نور آیه 15 ،رجوع کنیدبه عیسی وپیامبری ، مصادیق شرک وایمان ، ردغلودردین ، افک چیست .وردافک شرح سوره توبه آیه 29

درحقیقت مشرکان باسددرست کردن بواسطه بتهایشان وایستادن درزوج کلمه برترروزی مومنان راازآنان می گیرندببینیم این معنارادرقرآن :

یاایهاالذین آمنوا ان کثیرامن الاحباروالرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله واذین یکنزون الذهب والفضه ولاینفقونهافی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم .سوره توبه آیه 34

برای اینکاربا قیافه های گوناگون  درکلمه شجره طیبه ظاهرمی شوند

مشرکان ابتدادرنگ درزوج کلمه برترانداخته ودروغهای طبقه بندی شده ی خودرابادلایل خودبه این شجره ارائه می دهند. دوتیپ یاقیافه ای که درکل می گیرند1. قیافه مستکبرانه 2. قیافه ی مزورانه البته هرکدام به صورتهای گوناگون است

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً یَبْكُونَ ﴿۱۶

و شامگاهان گریان نزد پدر خود [باز] آمدند (۱۶)

  میثاق پیامبران .3. تفرقه نیفکندن بین رسولان

چچگونگی بهره گرفتن کفارازبتها

ادامه دارد...تاریخ : دوشنبه 29 مهر 1398 | 06:31 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم