دیشب پای سخنان امام خمینی نشسته بودم درموردشب قدرمی گفتندخیلی لذت بردم وقتی درگذشته سخنانشان راگوش می دادم بعضی ازاشارات ایشان رانمی فهمیدم نکته ای که دیشب توجه مرابسیاربه خودجلب کرددعای ایشان برای فهم عمیق مردم ازقرآن بودکه هنوزبوقوع نپوسته بقول استادکلامی نروییده( شعرتبعید). امشب شب قدراست شبی که خداقرآن راآفریدکلمه ی برترراآفریدپیامبران رادرکلمه ی برترقراردادامشب ازبهترین شبهای خلقت است شرح وبیان سوره ی قدربماندتابعد.یاعلی ع دراین شبهامارادریاب ای پدران امت مارادراین شبها دعاکنید

قسمت هجدهم  شرح آیات داستان یوسف ع

وَقَالَ لِفِتْیَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِی رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ ﴿۶۲

و [یوسف] به غلامان خود گفت‏ سرمایه ‏هاى آنان را در بارهایشان بگذارید شاید وقتى به سوى خانواده خود برمى‏ گردند آن را بازیابند امید كه آنان بازگردند (۶۲)

آیه فوق به مواردزیراشاره دارد:

یوسف – جوا نی وعزیزمصر

1.یوسف به کارگزاران خودگفت سرمایه های برادران مشرکش را دربارهای آنهاقراربدهیدشایددوباره بیایند

2.یوسف یاکلمه ی برتربه زوج خودگفت به کلمات مشرکان نوربدهیداماازکلمات آنهااستفاده نکنید

وَقَالَ لِفِتْیَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِی رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ ﴿۶۲

وَقَالَ :یوسف ، کلمه ی برتر

 لِفِتْیَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِی رِحَالِهِمْ

فتیان : کارگزاران یوسف دردستگاه حکومتی ، فرشته های کلمه ی برتر، اهل یاشجره طیبه یاافرادزوج کلمه ی برتر

بضاعتهم : سرمایه آنها، کلمات مشرکان

ضمیر« هم » دربضاعتهم ورحالهم بریم گردد به اخوة یوسف

لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا

ضمیر«هم » درلعلهم برمی گردد به اخوة یوسف

ضمیر«ها» دریعرفونهابرمی گرددبه بضاعت ورحال

إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ 

ضمیر«هم» دراهلهم ولعلهم برمی گردد به اخوة یوسف

بنابراین باتوجه به تعاریف بالاآیه دارای معانی زیرمی گردد:

1.یوسف به کارگزارنش گفت سرمایه های  آنهارادربارهای شترانشان بگذاریدتاوقتی بسوی اهل خودبرمی گردندشایدبرگردند

2.کلمه ی برتربه زوج خودگفت : به کلمات مشرکان نوربدهیدوازکلمات آنهااستفاده  نکنیدشاید بسوی خدابرگردندوتوبه کنند

ادامه دارد...تاریخ : سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 | 12:56 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم