برای دیدن خانواده ام گرگان بودم نشدرحلت پیامبراکرم ص وشهادت امام حسن مجتبی ع وامام رضاع راتسلیت بگویم روزها می گذردومابه رسیدن آرزوهایمان باهمه ی سختی هایش نزدیک می شویم

میثاق پیامبران .3. تفرقه نیفکندن بین رسولان

چچگونگی بهره گرفتن کفارازبتها

ویجعلون لمالایعلمون نصیباممارزقناهم تالله لتسئلن عماکنتم تفترون ویجعلون لله البنات سبحانه ولهم مایشتهون .نحل 55

وازآنچه به ایشان روزی دادیم نصیبی برای آن که نمیدانندمی نهندبه خداسوگندکه ازآنچه به دروغ برمی بافتیدحتماسوال خواهیدشدوبرای خدادخترانی می پندارندمنزه است او وبرای خودشان آنچه رامیل دارند

ویجعلون لمالایعلمون نصیباممارزقناهم تالله لتسئلن عماکنتم تفترون

گفته شدکه پیکرتراشی وبت پرستی کفاربخاطراین است که راه روزیی که اولیای خدامستقیم دراختیارمردم قرارمی دهندراسدکرده به انحراف ببرندوهمتایانی ازاسماء مقدس درست می کنندتاباحیله کارتقسیم روزی رابدست خودگرفته ،مردم رادرفقرمادی ومعنوی قراردهند.خدااین کارآنهاراازروی نادانی ونداشتن علم میداندزیراازین کارآنهارابازخواست کرده وعذاب دنیاوآخرت رانصیب آنهاخواهدکرد

ویجعلون لله البنات سبحانه ولهم مایشتهون .

همان اشاره به درست کردن بتها یاشرک آوردن درکلمه است گفته شدکه خداوجود«آتش یاجن » رادرکلمه مشرکان « زن » یا«دختر» هم می گویدووجودآن رادرکلمه پاک خودنفی می کنددراصل کلمه مقسم روزی کلمه اولیاست وپاک است آنهاباقلم خودروی قلم آنها شرک وبت تولید کرده روزی حلال رابه حرام تبدیل کرده موجب فساد، فقر،تباهی وقتل وغارت درجامعه می شوند

ولهم مایشتهون

بادرست کردن بتهاآنچه رامی خواهندبه خوداختصاص داده وخدایی خداراپوشش داده ونصیبی اندک برای بندگان خدابجامی گذارند

ح) ترفندهای گوناگون برای پیچاندن زبان قرآن

ایجاددرنگ های گوناگون درزوج کلمه برتر، استفاده ازسرعت ،آوردن دلیل و بهانه برای ورود، استفاده کردن ازظاهرقرآن برای فریب مردم ، دورزدن قانونهای الهی

خ) زمان پیچاندن زبان قرآن

قبل ازقلم زدن کتاب اولیای خدارادیده کتاب خودرا جهت پیچاندن گام به گام انتخاب کرده قلم خودرامی شکافند

شنبه

 هنوزدرخوابند

وپشت پلک های خمارشان

ماهیان لیزشناورند

آن دوسیاه مست

تمام شنبه را

خواب ماه وماهی دیده اند

یکشنبه

دیشب

تمام عدم سیاه سیال را

یکجانوشیده اند... ازشعریک هفته عاشقی استاد

د) عواقب پیچاندن زبان قرآن

1.واردشدن عذاب عظیم

ان الذین جاءوابالافک عصبه منکم لاتحسبوه شرالکم بل هوخیرلکم امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم .نور11

2.واردشدن عذاب الیم

 ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات الله تتلی علیه ثم یصره مستکبراکان لم یسمعهافبشره بعذاب الیم .جاثیه 7

3.ازدست دادن معبودان(کلمات ، بتها، افراد)

فلولانصرهم الذین اتخذوامن دون الله قرباناآلهه بل ضلواعنهم وذلک افکهم وماکانوایفترون. احقاف 28

ذ). هدف ازآمدن انبیاواولیای خدابرگرداندن رای به قرآن یاکلمه ی برتر

قسمتی ازخطبه  امام علی ع درموردآمدن امام مهدی ع وبرگرداندن رای به قرآن

یعطف الهوی علی الهدی اذاعطفواالهدی علی الهوی ویعطف الرای علی القرآن اذاعطفواالقرآن علی الرای خطبه  138ص 424

ادامه دارد...

میثاق پیامبران 4

4.برترنبودن هیچ پیامبری برپیامبردیگر تاریخ : یکشنبه 12 آبان 1398 | 09:35 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم