طارق میوه ، میوۀ توست ، باغ ، باغ توست ، جاری است چشمه هایت اگر تشنه می شوم آب را از سرچشمه گل می کنند و اگر هوس میوه های بهشتی دلم را پر می دهد قد من به ارتفاع آسمان آبی تو نمی رسد کاش آن دست چیده شود واین سدبشکند تا در باغت دوری بزنم و ذوقی بچینم به قد ابد به خاطر این منتظرم و مشتاق شکستن سد تا رسیدن قیام وقیامت http://goleparande94.mihanblog.com 2020-05-24T13:21:00+01:00 text/html 2020-05-22T16:59:21+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی روزقدس-قسمت نوزدهم شرح آیات داستان یوسف ع http://goleparande94.mihanblog.com/post/487 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><font color="#009900">عیدفطر</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">امروزعیدفطراست روزعیدپاکی هاست روزی که یک ماه عبادت کردیم تابرگردیم به فطرت پاکمان امیدوارم این روزسرآغازی باشدبرای گشایش مشکلات تمام مستضعفان سراسرعالم.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;این روزرابه تمام مستضعفان ومومنان جهان واولیای غایب ع تبریک وتهنیت می گویم</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">واماروزقدس <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">سبحان الذی اسری بعبده لیلامن المسجدالحرام الی المسجدالاقصی الذی بارکناحوله لنریه من آیاتناانه هوالسمیع البصیر.سوره اسراء&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">نمی گویم روزقدس چه روزی است نمی گویم چراامام روزی رابه اسم روزقدس نامگذاری کردولی می گویم این آیه وعده ی موعوداست دراخرالزمان به ظهورپدرامت حضرت</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#00B050"> مسیح ع</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> .چطوروچگونه؟ تفسیرآن بماندبرای بعد.این آیه وآیات بعدش به این موضوع اشاره دارد.آن کس که قدس رامی دانست خبرآمدن رامی دانست ودرسخنانش مرتب مژده می دادامابه مامی گفتنداین یک آرزوست وبعیداست وماداریم نزدیک می شویم طبق گواهی های این سوره ومژده های </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#00B050">امام خمینی </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">قسمت نوزدهم&nbsp; شرح آیات داستان یوسف ع<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِیهِمْ قَالُوا یَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَیْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۶۳</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">پس چون به سوى پدر خود بازگشتند گفتند اى پدر پیمانه از ما منع شد برادرمان را با ما بفرست تا پیمانه بگیریم و ما نگهبان او خواهیم بود (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۶۳)</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَیْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِیهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَیْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۶۴</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>[یعقوب] گفت آیا همان گونه كه شما را پیش از این بر برادرش امین گردانیدم بر او امین سازم پس خدا بهترین نگهبان است و اوست مهربانترین مهربانان (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۶۴)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَیْهِمْ قَالُوا یَا أَبَانَا مَا نَبْغِی هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَیْنَا وَنَمِیرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَیْلَ بَعِیرٍ ذَلِكَ كَیْلٌ یَسِیرٌ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۶۵</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">و هنگامى كه بارهاى خود را گشودند دریافتند كه سرمایه‏ شان بدانها بازگردانیده شده است گفتند اى پدر [دیگر] چه مى‏ خواهیم این سرمایه ماست كه به ما بازگردانیده شده است قوت خانواده خود را فراهم و برادرمان را نگهبانى مى ‏كنیم و [با بردن او] یك بار شتر مى‏ افزاییم و این [پیمانه اضافى نزد عزیز] پیمانه‏ اى ناچیز است (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۶۵)</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">آیات فوق به مواردزیراشاره دارد:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یوسف وجوانی – یوسف عزیزمصروبرادران مشرک وی <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">1</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.برگشتن برادران یوسف پیش پدرشان <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">2</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.گفتن برادران یوسف به یعقوب که برای گرفتن باردیگرروزی ازیوسف برادردیگرشان راباآنهابفرستد وقول دادن آنهابه اوکه ازبنیامین مواظبت می کنند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">3</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.گفتن یعقوب به پسرانش که به شمااعتمادندارم زیراهمین حرف را درموردیوسف زدید<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">4</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.برادران یوسف وقتی بارهایشان راگشودنددیدندسرمایه شان بهشان برگردانده شده است وخواستن ازیعقوب برای فرستادن برادریوسف باآنهابرای &nbsp;گرفتن روزی دوباره<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">5</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.مشرکان وقتی نقش قلم خودرابازکردنددیدندپیمانه ی آنهاپرشده بدون اینکه اولیای خداازکلمه ی آنهااستفاده کرده باشند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">6</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.شروط اولیای خدابرای پرکردن پیمانه ی مشرکان (روزی حلال به مردم خودبدهند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ازبرادرشان نگهبانی کنندیعنی درزوج کلمه ی برترنروند)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">7</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.مشرکان این روزی وپیمانه راکم می دانند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">8</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.آمدن مشرکان درزوج کلمه ی برتربرای گرفتن روزی <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِیهِمْ قَالُوا یَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَیْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِیهِمْ<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ضمیر« هم » درابیهم برمی گردد به برادران مشرک یوسف <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;قَالُوا یَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَیْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">اب : کلمه ی برتر وزوج آن <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَیْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِیهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَیْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">فاعل قَالَ یعقوب ، کلمه برتروزوج آن می باشد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ضمیر«ه» درعلیه برمی گردد به اخ یابرادرپدری مشرکان یا برادریوسف<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ضمیر«کم » برمی گردد به برادران مشرک یوسف <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">باتوجه به تعاریف بالامعنی آیه می شود:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وقتی برادران مشرک یوسف به یعقوب گفتندکه برادرمارابامابفرست زیراپیمانه ازمامنع شده است ومامواظب اوهستیم گفت همانطورکه برادرش رامواظب بودید؟پس خدابهترین نگهبان است <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">نکته</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> :کلمه ی برترمی داندقسم وقول مشرکان موقع شکافتن کلمه شان مبنی براینکه درزوج کلمه ی برترواردنشوندمورداعتمادنیست آیه فوق به این معنااشاره دارد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَیْهِمْ قَالُوا یَا أَبَانَا مَا نَبْغِی هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَیْنَا وَنَمِیرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَیْلَ بَعِیرٍ ذَلِكَ كَیْلٌ یَسِیرٌ&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَیْهِمْ<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ : وقتی مشرکان قلم زدند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَیْهِمْ:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">بضاعت : کلمات ، پول ، سرمایه<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">بنابراین باتوجه به تعاریف فوق آیه دارای دومعنامی گردد:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">1</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.وقتی برادران یوسف بارهایشان رابازکردنددیدندسرمایه ی آنهابه آنهابازگردانیده شده است <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">2</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.وقتی مشرکان قلم خودراشکافتنددیدندبدون اینکه اولیای خداازکلماتشان استفاده کنندکلمات آنهاراپرکرده یانورداده اند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">قَالُوا یَا أَبَانَا مَا نَبْغِی هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَیْنَا وَنَمِیرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَیْلَ بَعِیرٍ ذَلِكَ كَیْلٌ یَسِیرٌ&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَنَمِیرُ أَهْلَنَا: اهل آنهاهمان شجره ی مشرکان که شجره خبیثه است<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">نکته</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> : آیه فوق به این مطلب اشاره داردکه اولیای خدابه این شرط کلمات آنهاراپرکرده اند:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِیكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّی أُوفِی الْكَیْلَ وَأَنَا خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">اگراین شرط رابجابیاورندمی توانند:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;وَنَمِیرُ أَهْلَنَا:به اهل خودروزی بدهند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;وَنَحْفَظُ أَخَانَا:واردزوج کلمه ی برترنشوند <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَنَزْدَادُ كَیْلَ بَعِیرٍ:ازخدایک بارشتربیشتربگیرندیابهره ی کلماتشان دوبرابرشود<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">آنهااین را می داننداماقانع نیستندزیرادرآخرآیه می گویند: ذَلِكَ كَیْلٌ یَسِیرٌ&nbsp;:این پیمانه ای ناچیزاست <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">ادامه دارد...<o:p></o:p></span></p> text/html 2020-05-16T10:23:13+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی علی ع http://goleparande94.mihanblog.com/post/486 <div><font size="5" face="times new roman, times, serif">برای گفتن ازعلی هم باید یاعلی گفت&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">یاعلی(ع)</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">عُلوّ نگاهت</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;کوتاهی اندیشه ها را به تصویرمی کشد&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">وبرق ذوالفقار ت سیاهی ها را می درد&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">چون تبرابراهیم بربت های جهل&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">وعصای موسی برتاریکی های فریب وتفرعن .</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">فریادهای درون چاهت&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">رسوایی مدعیان رامنعکس می کند .</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">های چاه های ینبع به گوش دار</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">رقص گیسوان نخل را با آواز خون خدا</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">آنگاه که ندا می داد :</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">هل من ناصرینصرنی ؟</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">ودف زدن ماه را&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">با عطرافشانی شکوفه های یاس .</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">وصله های پیرهنت&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">حجتی است برحاکمان بی درد&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">وتیری است برشکم های گنده وتن های فربه .</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">ای امپراطوری آفتاب&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">کجاست پیراهنت&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">تا تبرک کنم دستهایم را به وصله هایش&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">تا نگریی برپیرهنهای پرازوصله&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">علی جان&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">کجاست مالکت تا آیین فرمانداری را فریاد کند</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">وکجاست ابوذرت تا استخوان بردست&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">بردرکاخ ها آیه کنزرا هشدار دهد&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">می بینمت علی جان&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">که نقش حصیربرپشت وپهلویت خال کوبی شده&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">تاتصویری به یادگار</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">ودهن کجی پایدار&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">برزمامداران کاخ نشین دین مدار باشد</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">علی جان&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">فرقت را هم چنان شکافته ی شمشیرزاهدان جاهل می بینم</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">ومسندت را تکیه گاه زرداران و زورمداران</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">وکلامت را علم یزید.</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">آسمان به زیرآمد&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">آن روزکه فریاد می زدی:</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">اگرنبودعهدی را که خداازعلما ودانایان گرفته&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">تاراضی نشوندبرسیری ظالم و گرسنه ماندن مظلوم&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">ریسمان شتر خلافت را برکوهانش می انداختم</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;وآب می دادم آخرخلافت را بکاسه ی اول آن&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">همانا فهمیده اید</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">دنیای شما ازعطسه بزی برای من کمتراست.</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">علی جان</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;شقشقیه را به دوش کشیدند</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">مردانی که زمان آنها را درگهواره برای یاری تو جنباند</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">ازبین النهرین تاوادی های مقدس&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">چون سلسله جبالی شدند&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">به طورتو&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">به طواف واطمینان&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">وگردیدند به دورفزت و رب الکعبه ات&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">با رقص شمشیرها&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">وبه معراج رفتند تاصدرالمنتهای دعوت ومحبتت&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">دار را به جان خریدند</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">تا به دورنگاه تو بگردند</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">وسربداران تو شوند</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;که تو میزان حقی&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">تاریخ گواه سربداران توست&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">وبهشت زهراها شجرنامه ی عشاقت&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">علی جان بلالت کجاست&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">تا یک باردیگر برای دل زهرااذان بگوید</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">وتو بردوش پیامبربالا روی&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">وپرده ی سبزبردیوارکعبه بیاویزی</font></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif">وما جشن عشق بپا کنیم</font></div> text/html 2020-05-12T08:26:36+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی شب قدر-قسمت هجدهم شرح آیات داستان یوسف ع http://goleparande94.mihanblog.com/post/485 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#002060; mso-bidi-language:FA">دیشب پای سخنان </span><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">امام خمینی </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#002060; mso-bidi-language:FA">نشسته بودم درموردشب قدرمی گفتندخیلی لذت بردم وقتی درگذشته سخنانشان راگوش می دادم بعضی ازاشارات ایشان رانمی فهمیدم نکته ای که دیشب توجه مرابسیاربه خودجلب کرددعای ایشان برای فهم عمیق مردم ازقرآن بودکه هنوزبوقوع نپوسته بقول استادکلامی نروییده( شعرتبعید). امشب شب قدراست شبی که خداقرآن راآفریدکلمه ی برترراآفریدپیامبران رادرکلمه ی برترقراردادامشب ازبهترین شبهای خلقت است شرح وبیان سوره ی قدربماندتابعد.</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">یاعلی ع </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#002060; mso-bidi-language:FA">دراین شبهامارادریاب ای </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#00B050; mso-bidi-language:FA">پدران امت </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#002060;mso-bidi-language:FA">مارادراین شبها دعاکنید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">قسمت هجدهم&nbsp; شرح آیات داستان یوسف ع<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَقَالَ لِفِتْیَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِی رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۶۲</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">و [یوسف] به غلامان خود گفت‏ سرمایه ‏هاى آنان را در بارهایشان بگذارید شاید وقتى به سوى خانواده خود برمى‏ گردند آن را بازیابند امید كه آنان بازگردند (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۶۲)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">آیه فوق به مواردزیراشاره دارد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یوسف – جوا نی وعزیزمصر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">1</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.یوسف به کارگزاران خودگفت سرمایه های برادران مشرکش را دربارهای آنهاقراربدهیدشایددوباره بیایند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">2</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.یوسف یاکلمه ی برتربه زوج خودگفت به کلمات مشرکان نوربدهیداماازکلمات آنهااستفاده نکنید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَقَالَ لِفِتْیَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِی رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۶۲</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَقَالَ :یوسف ، کلمه ی برتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;لِفِتْیَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِی رِحَالِهِمْ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">فتیان : کارگزاران یوسف دردستگاه حکومتی ، فرشته های کلمه ی برتر، اهل یاشجره طیبه یاافرادزوج کلمه ی برتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">بضاعتهم : سرمایه آنها، کلمات مشرکان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ضمیر« هم » دربضاعتهم ورحالهم بریم گردد به اخوة یوسف<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ضمیر«هم » درلعلهم برمی گردد به اخوة یوسف<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ضمیر«ها» دریعرفونهابرمی گرددبه بضاعت ورحال <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ضمیر«هم» دراهلهم ولعلهم برمی گردد به اخوة یوسف<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">بنابراین باتوجه به تعاریف بالاآیه دارای معانی زیرمی گردد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">1</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.یوسف به کارگزارنش گفت سرمایه های &nbsp;آنهارادربارهای شترانشان بگذاریدتاوقتی بسوی اهل خودبرمی گردندشایدبرگردند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">2</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.کلمه ی برتربه زوج خودگفت : به کلمات مشرکان نوربدهیدوازکلمات آنهااستفاده &nbsp;نکنیدشاید بسوی خدابرگردندوتوبه کنند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">ادامه دارد...<o:p></o:p></span></p> text/html 2020-05-07T18:02:54+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی کروناچیست ؟قسمت هفدهم شرح آیات داستان یوسف ع http://goleparande94.mihanblog.com/post/484 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><font color="#ff0000">کروناچیست ؟</font><font color="#002060"><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#002060; mso-bidi-language:FA">کرونایک واژه بیش نیست یک واژه ی میان تهی که آنقدربزرگ شدتاتمام جهان راپوشاندبااین واژه چه اتفاقی افتاد؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#002060; mso-bidi-language:FA">مابدترین روزها راتجربه کردیم درخانه ماندیم وتاحدمرگ ترسیدیم هربارفردی ازماتب کردگفتیم کرونا .هرکداممان کمی بی حال شدیم گفتیم کرونا. فردی ازمااگراحتیاج داشت تامراکزدرمانی برودگفتیم درخانه بمیروگرنه همه جاکروناست. تمام مراکزدرمانی فقط بیماران کرونایی رابستری می کردنداگربیمارمادرحال مردن بودچون کرونایی نبودبایدمی مرد.مطب هاهمه بسته هیچ دکتری نبودمریض غیرکرونایی ببیند.چون آن لاین خریدمی کردیم هرکالایی رابه مشتری می دادندکالاهای بی کیفیت گاهی تاریخ مصرف گذشته وگران باهزارمنت. کروناباعث شد تاهرغذایی رابخوریم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#002060; mso-bidi-language:FA">&nbsp;داخل خانه بوی گندموادضدعفونی کننده تمام حلق وراه تنفسی مارامی خراشانددستهایمان راازبس باموادضدعفونی کننده می شوریم پوست پوست وزخمی می شود و...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#002060; mso-bidi-language:FA">شمافکرمی کنیددرصدابتلا به این بیماری چقدراست ؟فقط می توانم بگم اگرمانندیک مسلمان بهداشت رارعایت کنیدانقدرکم است که می توانیدبگویید ارزش این همه مرگ پیش ازمرگ رانداردمن ازکرونااصلا نمی ترسم چون خداراقبول دارم آن خدایی که مراآفریدمرانگه می داردازهربلا. آن خدابه من می گویداگرتو نترسی هیچ اتفاقی برایت نخواهدافتادآن خدابه من می گویدراه افراط نروامارعایت مسائل پاکیزگی راکن چون گذشته. امامن مجبورم بااین واژه ی حجیم یعنی کرونا خودرازندانی کنم چون اطرافیانم بشدت می ترسندمن مجبورم باترس ازکرونا خدای خودرافراموش کنم وازاو بخواهم بشکنداین واژه راتامن ازاین زندان بیرون بروم زندان کرونا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">قسمت هفدهم&nbsp; شرح آیات داستان یوسف ع<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَجَاءَ إِخْوَةُ یُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۵۸</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">و برادران یوسف آمدند و بر او وارد شدند [او] آنان را شناخت ولى آنان او را نشناختند (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۵۸)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِیكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّی أُوفِی الْكَیْلَ وَأَنَا خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۵۹</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">و چون آنان را به خوار و بارشان مجهز كرد گفت برادر پدرى خود را نزد من آورید مگر نمى ‏بینید كه من پیمانه را تمام مى‏ دهم و من بهترین میزبانانم (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۵۹)</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِی بِهِ فَلَا كَیْلَ لَكُمْ عِنْدِی وَلَا تَقْرَبُونِ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۶۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">پس اگر او را نزد من نیاوردید براى شما نزد من پیمانه‏ اى نیست و به من نزدیك نشوید (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۶۰)</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۶۱</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">گفتند او را با نیرنگ از پدرش خواهیم خواست و محققا این كار را خواهیم كرد (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۶۱)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">داستان فوق به مواردزیراشاره دارد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یوسف – جوانی وعزیزمصربودن<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">1</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.آمدن&nbsp; برادران مشرک یوسف به نزداو وشناختن یوسف آنهاراونشناختن آنهایوسف را<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">2</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.بیگانه بودن یوسف یاکلمه ی برتربابرادران یانقش قلم کفارچون اهل اونبودند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">3</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.مجهزکردن یوسف باربرادران مشرکش را<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">4</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.گفتن یوسف به آنهاکه برادرپدری خودرابیاوریدو تمام وکمال دادن یوسف پیمانه را به برادرهای خود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">5</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">. گفتن یوسف به برادران اگریوسف رانمی آوریدپس دیگرنزدمن نیایید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">6</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">. قول دادن برادران&nbsp; یوسف به یوسف که دفعه ی دیگربرادرشان راخواهندآورد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">7</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">. خواستن یوسف ازآنهاکه درست بمانندوپیروقلم اولیا باشند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">8</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">. مشخص بودن فریبکاری کلمات&nbsp; مشرکان ومشرکان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَجَاءَ إِخْوَةُ یُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ضمیر«هم » برمی گردد به برادران یوسف <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ضمیر«ه» درله برمی گردد به یوسف <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">آیه فوق دومعنادارد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">برادران یوسف آمدندپس داخل شدند براو پس شناخت ایشان راودرحالی که برادران یوسف برای یوسف بیگانه بودند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">برادران یوسف آمدند پس داخل شدندبراو پس یوسف شناخت ایشان رادرحالی که ایشان یوسف رانمی شناختند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">اگریوسف رااستعاره ازکلمه ی برتروزوج آن بگیریم معنی آیه می شود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">برادران مشرک یوسف یانقش قلم کفاردرزوج کلمه ی برترواردشدنددرحالی که زوج کلمه ی برترآنهاراشناخت امابا آنهابیگانه بود&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِیكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّی أُوفِی الْكَیْلَ وَأَنَا خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">قال : یوسف گفت یاکلمه ی برترگفت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِیكُمْ:برادردیگرشان که ازپشت پدرشان است یعنی ولی است (بنیامین )اگربرادررااستعاره از زوج کلمه ی برتریاکلمه برتربگیریم معنی آیه می شود: حالا که باردرست وپاکی به شمادادم پاکی درکلمه بیاوریددرست بمانیدوبگذاریدنقش قلم کلمه ی برتربماندبرادریا دومی یوسف رابیاورید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِی بِهِ فَلَا كَیْلَ لَكُمْ عِنْدِی وَلَا تَقْرَبُونِ&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وگرنه دیگرپیمانه به شمانمیدهم ونزدیک من نشوید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">فاعل قالوابرادران یوسف و استعاره ازنقش قلم کفارمی باشد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">نراود:می خواهیم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ضمیر«ه » درعنه برمی گردد به :بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِیكُمْ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">بنابراین معنای آیه می شود: برادران مشرک یوسف به یوسف گفتند: بزودی ازبنیامین می خواهیم پدرش را:یعنی بنیامین راواسطه قرارمی دهیم تاپدرش اجازه بدهد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">بنابراین معنای آیه می شود:برادران مشرک یوسف به یوسف گفتند: بزودی می خواهیم ازبرادرپدری خودمان یازوج کلمه ی برترپدرش رایعنی درزوج کلمه ی برترنفوذکرده ودوباره ازیوسف یاکلمه ی برتربرداشت می کنیم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">نکته</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> : بجای اینکه ازیوسف یاکلمه ی برتراطاعت کرده وازفساددست بردارندراه فریب پیش می گیرند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">ادامه دارد...<o:p></o:p></span></p> text/html 2020-04-30T19:54:31+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی قسمت شانزدهم شرح آیات داستان یوسف ع - روزمعلم http://goleparande94.mihanblog.com/post/483 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">واماروزمعلم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">مرابه مدرسه فرستادخواندن ونوشتن ودانستن رابسیاردوست داشتم اونیزدلش می خواست بچه هایش باسوادبشوندپدرومادرم بسیارزحمت کشیدنددراین امربرای ماوامادراین راه &nbsp;تنهامعلمی که هم راهنمای من درتحقیق ودانستن درامورعلمی وهم درآشنایی بامعارف والای قرآنی شد و دررشدفکری من تاثیربسیارگذاشت </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#00B050">دکترمحمودفتوحی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> می باشداین روزرابه ایشان ودیگرمعلمان شایسته تبریک می گویم ازآنجایی که انبیا واولیای خدامعلمان راستین بشریت می باشنداین روزرابه </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#00B050">انبیا واولیای غایب ع </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">نیزتبریک وتهنیت می گویم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">قسمت شانزدهم&nbsp; شرح آیات داستان یوسف ع<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِی بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِی فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَكِینٌ أَمِینٌ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۵۴</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">و پادشاه گفت او را نزد من آورید تا وى را خاص خود كنم پس چون با او سخن راند گفت تو امروز نزد ما با منزلت و امین هستى (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۵۴)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">قَالَ اجْعَلْنِی عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۵۵</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>[یوسف] گفت مرا بر خزانه ‏هاى این سرزمین بگمار كه من نگهبانى دانا هستم (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۵۵)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۵۶</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">و بدین گونه یوسف را در سرزمین [مصر] قدرت دادیم كه در آن هر جا كه مى خواست‏ سكونت میکرد هر كه را بخواهیم به رحمت‏ خود مى ‏رسانیم و اجر نیكوكاران را تباه نمى‏ سازیم (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۵۶)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَكَانُوا یَتَّقُونَ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۵۷</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">و البته اجر آخرت براى كسانى كه ایمان آورده و پرهیزگارى مى ‏نمودند بهتر است (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۵۷)</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">آیات فوق به این دیدگاهها اشاره دارد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یوسف – جوانی وآزادشدن اززندان وعزیزمصرشدن<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">1</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.فرستادن پادشاه مصرسفیرخودرانزد یوسف برای آزادکردن او وعزیزمصرشدن <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">2</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.پاک کردن کلمه ی برترزوج خودرا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">3</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.گفتن یوسف به پادشاه مصرکه اوراخزانه دارخودکند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">4.</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یوسف عزیزمصر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">5</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.حکومت پنهانی یوسف <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">6</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.بدنیاآمدن یوسف <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">7</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.تمکن دادن خدابه کلمه ی برترازابتدای خلقت تاآخرت درزوج آن یازمین <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَقَالَ الْمَلِكُ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">پادشاه : پادشاه مشرک&nbsp; ، استعاره ازکلمه ی برتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ضمیر«ه » در«به» و«استخلصه»&nbsp; برمی گردد به یوسف، زوج کلمه ی برتر، کلمه ی یوسف <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">بنابراین باتوجه به تعاریف فوق آیه دارای معانی زیرمی گردد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">1</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.کلمه ی برترامرکردیاشناخت ریخت درزوج خودتارهاشدازکلمات مشرکان ویوسف اززندان آزادشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">2</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.وقتی پادشاه دیدعلت قحطی آنان زندان بودن یوسف است گفت اورااززندان آزادکنیدوازافرادخاص من گردانیدبه این ترتیب یوسف عزیز مصرشد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">3</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.کلمه ی برترامرکردیاشناخت ریخت درزوج خودتاکلمه ی یوسف رهاشدازکلمات مشرکان وکلمه ی یوسف پیامبربارگرفت و آشکارشد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">قَالَ اجْعَلْنِی</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">فاعل قال&nbsp; یوسف و کلمه ی برترمی باشد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">فاعل اجعل ملک می باشدکه دارای دونقش است : پادشاه مصروکلمه ی برتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">بنابراین آیه دارای معانی زیرمی باشد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">1</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.یوسف به پادشاه مصرگفت مراخزانه دارخودکن تامملکتت رابخوبی اداره کنم چون من نگهبانی داناهستم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">2</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.دراینجاکلمه ی برترویوسف وزوج آن یکی می باشندوقتی پاکی یوسف وزوج کلمه ی برتربه اثبات رسیدوزوج کلمه ی برتربه شناخت درست رسیدگویایوسف شدگفته شداهل شجره طیبه همان لشکراولیای خدایافرشته های نقش قلم پیامبران درروزی زمیننداینان درواقع مجریان اوامراولیا وانبیاهستنددرروی زمین <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یوسف : یوسف ، کلمه ی یوسف ، زوج کلمه ی برتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">معنی آیه فوق :اینگونه است که یوسف وزوج او برزمین قدرت داده می شودواوامرالهی به انجام می رسد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَكَانُوا یَتَّقُونَ&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">نکته </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">:چون همیشه نقش اولیای خدابانقش قلم کفارپوشش می خوردقدرت قلم اولیای خداگاهی دچارنقصان می شودبنابراین خداپاداش جهان آخرت رابرای آنان بهترمی داندازاین دنیا</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">ادامه دارد...<o:p></o:p></span></p> text/html 2020-04-27T08:09:00+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی قسمت پانزدهم شرح آیات داستان یوسف ع http://goleparande94.mihanblog.com/post/482 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">واماخمینی مظلوم</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 21.3333px;">دیشب بودکه داشتم به سخنان <font color="#009900">امام خمینی ع</font> گوش می دادم دریایی است کلامش .اوازآینده ای صحبت می کردکه آمدنی است آینده ای که می گفت ماازآن بی خبریم می آیدروزی که سختی هاراپشت سرگذاشته ایم وباعزت وشادی وراحتی زندگی می کنیم فکرنکنم تاآن روززیادمانده باشد</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">قسمت پانزدهم&nbsp; شرح آیات داستان یوسف ع<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّی إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رَحِیمٌ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۵۳</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">و من نفس خود را تبرئه نمى ‏كنم چرا كه نفس قطعا به بدى امر مى ‏كند مگر كسى را كه خدا رحم كند زیرا پروردگار من آمرزنده مهربان است (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۵۳)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">منظورازنفس نفس اماره یاکلمات مشرکان است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">قرآن کلمه ی اولیای خداو کلمات مشرکان رانفس نیزمی نامدچون کلمه ی اولیای خدابه کلمات مشرکان نورمی دهداولیای خداآن را من دیگریانفس خودمی نامندامابه آن نفس اماره می گویند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">اولیای خدادچارنفس اماره نیستندچون پاک ومعصومنداماشجره طیبه نفس اماره درآنهانفوذمی کند</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">مشرکان وکلمات آنها (شجره خبیثه )خودنفس اماره هستند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّی إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رَحِیمٌ&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یوسف ازجمله رحم شدگان است ازسوی خدا اوپیامبراست هرگزدچارهوای نفس نمی شود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">شجره طیبه گرفتارهوای نفس می شوندامابرمی گردندوجبران می کنند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">آیه فوق دارای معانی زیراست :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">1</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.یوسف می گویدمن درپنهان خیانت نکردم درست است که نفس اماره انسان را به بدی امرمی کنداماکسی راکه خدابه او رحم کرده دچاراین نفس نمی شودپیامبران جزو این دسته اند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">2</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.زوج کلمه ی برترمی گوید من به کلمه ی برترخیانت نکردم زیرادرست است کلمه ی مشرکان به بدی امرمی کندامرخدابودکه صبرکردم خداجبران کننده و درگذرنده است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">گفته شد گناه درآنان عارضی است نه ذاتی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">ادامه دارد...&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2020-04-22T17:23:38+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی قسمت چهاردهم شرح آیات داستان یوسف ع http://goleparande94.mihanblog.com/post/481 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;پیشاپیش رسیدن ماه پربرکت رمضان رابه مومنان تبریک می گویم ازاین به بعددرهمین وبلاگ بروزمی کنم گویااشکال آن برطرف شده است&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">قسمت چهاردهم&nbsp; شرح آیات داستان یوسف ع<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِی بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِی قَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ إِنَّ رَبِّی بِكَیْدِهِنَّ عَلِیمٌ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۵۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">و پادشاه گفت او را نزد من آورید پس هنگامى كه آن فرستاده نزد وى آمد [یوسف] گفت نزد آقاى خویش برگرد و از او بپرس كه حال آن زنانى كه دستهاى خود را بریدند چگونه است زیرا پروردگار من به نیرنگ آنان آگاه است (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۵۰)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ یُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِیزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۵۱</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>[پادشاه] گفت وقتى از یوسف كام [مى]خواستید چه منظور داشتید زنان گفتند منزه ست‏ خدا ما گناهى بر او نمى‏ دانیم همسر عزیز گفت اكنون حقیقت آشكار شد من [بودم كه] از او كام خواستم و بی‏شك او از راستگویان است (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۵۱)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ذَلِكَ لِیَعْلَمَ أَنِّی لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی كَیْدَ الْخَائِنِینَ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۵۲</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>[یوسف گفت] این [درخواست اعاده حیثیت] براى آن بود كه [عزیز] بداند من در نهان به او خیانت نكردم و خدا نیرنگ خائنان را به جایى نمى ‏رساند (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۵۲)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">داستان فوق به این معانی دلالت دارد:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یوسف – جوانی وزندان <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">1</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.فرستادن پادشاه مصرجوان مشرک رابه زندان برای آوردن یوسف <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">2</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.گفتن یوسف به جوان که به نزدپادشاه برووازاوقضیه ی محفل زلیخارابپرس<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">3</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.پرسیدن پادشاه مصراززلیخاوزنان مصردرموردیوسف<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">4</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.اعتراف زنان مصروزلیخابه پاکی یوسف واقرارزلیخابه کام خواستن ازاو <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">5</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.ثابت کردن یوسف عدم خیانت خودرابه عزیزمصروپادشاه مصرواعاده ی حیثیت خود<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">6</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.قلم زدن مشرکان برای برداشت اززوج کلمه ی برتر<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">7</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">. به شناخت رسیدن زوج کلمه ی برتر وریختن کلمات مشرکان<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">8</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.آشکارشدن کلمه ی یوسف وبارگرفتن او<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">9</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.زوج کلمه ی برترپاک بودن وعدم خیانت خودواهل خودرا به کلمه ی برتراثبات نمود<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِی بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِی قَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ إِنَّ رَبِّی بِكَیْدِهِنَّ عَلِیمٌ&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">الملک : پادشاه صاحب قلم وازمشرکان می باشد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ائْتُونِی بِهِ<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ضمیر«ه » درائتونی برمی گردد به یوسف ،کلمه ی یوسف وکلمه ی برتر<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">بنابراین معنای آیه می شود:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">1</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.پادشاه مصرگفت یوسف راپیش من آورید<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">2</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.صاحب قلم که ازمشرکان بودبه کلمه ی خوددستوردادکه کلمه ی برتروکلمه ی یوسف راازآن خودکنید<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">رسول : فرستاده ی پادشاه ، نقش قلم کفار<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِی قَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ إِنَّ رَبِّی بِكَیْدِهِنَّ عَلِیمٌ&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">فاعل قال&nbsp; یوسف و کلمه ی برترمی باشد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یوسف به فرستاده ی پادشاه مصرگفت برو پیش آقایت بگوحال زنان دست بریده چگونه است براستی که پروردگارم به کیدآنان آگاه است <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">آیه فوق به این نکته اشاره دارد که یوسف باکلمه ی برترقلم زدبه زوج خودوبادادن شناخت درست حیله ی کفاررابرای برداشت ازکلمه ی برتروروی کارنیامدن کلمه ی یوسف نقش برآب کرددرحقیقت دیدسرپرست مشرکان باحیله گری نفوذکرده ومی خواهدازکلمه بدبرداشت نماید</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ یُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">دراینجافاعل قال هم می تواندیوسف وکلمه ی برترباشدهم پادشاه مصر بنابراین آیه دارای معانی زیرمی باشد:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">1</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.گفت پادشاه مصرای زنان چه منظوری داشتیدازاینکه می خواستیدکام بگیریدازیوسف زنان گفتند منزه ست‏ خدا ما گناهى بر او نمى‏ دانیم همسر عزیز گفت اكنون حقیقت آشكار شد من [بودم كه] از او كام خواستم و بی‏شك او از راستگویان است<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">2</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.کلمه ی برترپرسیداززوج کلمه ی خودچرامی خواستیدازیوسف کام بگیرید گفتند منزه ست‏ خدا ما گناهى بر او نمى‏ دانیم همسر عزیز گفت اكنون حقیقت آشكار شد من [بودم كه] از او كام خواستم و بی‏شك او از راستگویان است<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">درحقیقت پرسش وجواب فوق نشان می دهدکه اهل زوج کلمه ی برتردارای شناخت &nbsp;درست شدند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ذَلِكَ لِیَعْلَمَ أَنِّی لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیْبِ:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ضمیر«ه » دراخنه برمی گردد به عزیزمصر وپادشاه مصرو کلمه ی برتر<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">بنابراین آیه فوق دارای معانی زیرمی گردد:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">1</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">.یوسف گفت این موضوع برای این بودکه بداندعزیز</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">مصر</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">یاپادشاه مصر درپنهان من به او خیانت نکردم<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">2</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">.زوج کلمه ی برترگفت این برای آن بودتابداندکلمه ی برتر ، من درآن روز به اودرپنهان&nbsp; (درحقیقت گرفتارمکرکفارشده بود) به اوخیانت نکردم<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">ادامه دارد...<o:p></o:p></span></p> text/html 2020-04-22T17:21:28+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی قسمت سیزدهم شرح آیات داستان یوسف ع http://goleparande94.mihanblog.com/post/480 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">قسمت سیزدهم&nbsp; شرح آیات داستان یوسف ع</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِی سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِیلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۴۷</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">گفت هفت‏ سال پى در پى مى ‏كارید و آنچه را درویدید جز اندكى را كه مى ‏خورید در خوشه‏ اش واگذارید (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۴۷)</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ثُمَّ یَأْتِی مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ یَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِیلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۴۸</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">آنگاه پس از آن هفت‏ سال سخت مى ‏آید كه آنچه را براى آن [سالها] از پیش نهاده‏ اید جز اندكى را كه ذخیره مى ‏كنید همه را خواهند خورد (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۴۸)</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ثُمَّ یَأْتِی مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِیهِ یُغَاثُ النَّاسُ وَفِیهِ یَعْصِرُونَ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۴۹</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">آنگاه پس از آن سالى فرا مى ‏رسد كه به مردم در آن [سال] باران مى ‏رسد و در آن آب میوه مى‏ گیرند (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۴۹)</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">آیات فوق به مواردزیراشاره دارد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">1</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.یوسف – جوانی وزندان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">تعبیرکردن&nbsp; یوسف خواب پادشاه مصررا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">2</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">. درست قلم زدن <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">3</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.هربارقلم زدن مشرکان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">4</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">. زمان<font color="#009900"> قیام مهدی</font><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">5</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.سرگذشت زوج کلمه ی برترازابتدای خلقت تاقیامت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِی سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِیلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">گفت :هفت سال پیاپی می کارید پس آنچه رادروکردیدرهاکنید درخوشه ومقدارکمی ازآن رابخورید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ثُمَّ یَأْتِی مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ یَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِیلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">سپس هفت سختی می آیدمی خورندآنچه رابرای آنهاذخیره کردیدمگرکمی ازآن را <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">فاعل قال یوسف یاکلمه ی برتراست.مشرکان سوال رادرزوج کلمه ی برترمطرح می کنندوباآن سدایجادکرده نمی گذارندتااولیای خدابه آن جواب بدهندجوابهای خودرامطابق میل خودگذاشته مردم را به انحراف می برندازآنجایی که اولیای خداسرپرست زوج کلمه ی برترهستندقادرندسدآنهاراشکسته جواب برای مردم بگذارند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یاکلن :گاوهای لاغر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ماقدمتم لهن :گاوهای چاق را،ذخیره را<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">إِلَّا قَلِیلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ&nbsp;:مگرمقداراندکی ازذخیره را<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">دراینجاسخن یوسف یاکلمه ی برتردارای دو وجه است :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">1</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">. </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یوسف اینگونه خواب پادشاه مصرراتعبیرمی کند پس ازهفت سال پی درپی که کاشتید وذخیره کردیدهفت سال سختی می آیدآنچه راکه ذخیره کردیدمی خوریدمگراندکی را.</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA"> ازآنجایی که عادت همیشگی کفارمی باشد</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> آنهادرزوج کلمه ی برتررفته هفت قلم ازکلمه ی برتربرداشت می کنندپس ذخیره می کنندوبرداشت خودرامگراندکی را می خورند</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">2</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.یوسف به فرستاده ی شاه گفت برای جلوگیری ازقحطی هفت سال پیاپی بکاریدبعددروکنیدوآنچه دروکردید بگذاریددرخوشه ها بماندمگرآنچه که احتیاج دارید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">بعبارت دیگریوسف یاکلمه ی برتردرمقام پیامبرکاردرست را به مشرکان توصیه می کنند یوسف گفت شماهفت قلم بزنیدآنچه نقش زدیدراذخیره کنیدمقدارکمی رابخوریدازحلال آن درست معادل آیه ی :</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA"> ولوانهم قالوا سمعناواطعناواسمع وانظرنالکان خیرالهم واقوم ولکن لعنهم الله بکفرهم فلایومنون الاقلیلا.</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">اینگونه که پیامبران می گویند قلمی راکه کفارمی زنندکلمات بدآنهاازدرون همدیگررامی خورندومی ریزندمگراندکی که روزی حلال راذخیره کرده اند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ثُمَّ یَأْتِی مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِیهِ یُغَاثُ النَّاسُ وَفِیهِ یَعْصِرُونَ&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یوسف وکلمه ی برتر می گوید سپس ازبعدآن قلم&nbsp; برکت ونعمت زیادمی آید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">این داستان به زمان <font color="#009900">ظهورمهدی ع</font> نیزاشاره داردکه مردم دچارهفت سختی می شوندوبعدآن امام مهدی ع قیام می نماید <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">ادامه دارد...&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2020-04-14T15:34:14+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی قسمت دوازدهم شرح آیات داستان یوسف ع http://goleparande94.mihanblog.com/post/479 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">قسمت دوازدهم شرح آیات داستان یوسف ع</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّی أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ یَا أَیُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِی فِی رُؤْیَایَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْیَا تَعْبُرُونَ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(23, 98, 0);">﴿</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(23, 98, 0);">۴۳</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(23, 98, 0);">﴾</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">و پادشاه [مصر] گفت من [در خواب] دیدم هفت گاو فربه است كه هفت [گاو] لاغر آنها را مى ‏خورند و هفت‏ خوشه سبز و [هفت‏ خوشه] خشگیده دیگر اى سران قوم اگر خواب تعبیر مى ‏كنید در باره خواب من به من نظر دهید (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۴۳)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِیلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِینَ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۴۴</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">گفتند خوابهایى است پریشان و ما به تعبیر خوابهاى آشفته دانا نیستیم (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۴۴)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَقَالَ الَّذِی نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِیلِهِ فَأَرْسِلُونِ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۴۵</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">و آن كس از آن دو [زندانى] كه نجات یافته و پس از چندى [یوسف را] به خاطر آورده بود گفت مرا به [زندان] بفرستید تا شما را از تعبیر آن خبر دهم (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۴۵)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یُوسُفُ أَیُّهَا الصِّدِّیقُ أَفْتِنَا فِی سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ لَعَلِّی أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَعْلَمُونَ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200; mso-bidi-language:FA">۴۶</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">اى یوسف اى مرد راستگوى در باره [این خواب كه] هفت گاو فربه هفت [گاو] لاغر آنها را مى ‏خورند و هفت‏ خوشه سبز و [هفت‏ خوشه] خشگیده دیگر به ما نظر ده تا به سوى مردم برگردم شاید آنان [تعبیرش را] بدانند (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۴۶)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">داستان فوق به مواردزیراشاره دارد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یوسف – جوانی وزندان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">1</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.پادشاه مصر خوابی می بیند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">2</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.عدم توانایی تعبیرکردن سران قوم پادشاه مصرخواب اورا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">3</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.گفتن سران قوم پادشاه به او که خوابش ازجمله خوابهای پریشان است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">4</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.یادآوردن جوان مشرک رهاشده اززندان یوسف رابعدازمدتی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">5</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.رفتن جوان مشرک به دیدن یوسف درزندان برای تعبیرکردن خواب پادشاه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">6</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.پرسیدن جوان مشرک تعبیرخواب پادشاه مصرراازیوسف <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">7</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.ارسال کردن مشرکان پیک یا نقش قلم خودرا برای برداشت اززوج کلمه ی برتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّی أَرَى</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ملک : دارنده ی صاحب کلمه ی مشرکان ،پادشاه مصر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یَا أَیُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِی فِی رُؤْیَایَ</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ملاء :کلمه ی مشرکان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">قالوا: کلمات مشرکان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">نکته : مشرکان باعلمی که دارنددرزوج کلمه ی برتروقتی می نگرندمی فهمندکه به قحطی کلمه دچارخواهندشدازآنجایی که نمی خواهندبه راه راست بروندودچارقحطی نشوندچاره کارخودرادراین می بینندکه درزوج کلمه ی برتررفته وبانقصان انداختن درآن کمبودخودراجبران کنندوچون درست نمی دانندچکارکنندمکرآنهابه خودشان برگشته وخدابرآنهاعذاب نازل می کند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّی أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ یَا أَیُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِی فِی رُؤْیَایَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْیَا تَعْبُرُونَ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">خواب پادشاه مصراین بودکه هفت گاولاغرهفت گاو چاق را می خورندهفت خوشه ی خشک هفت خوشه ی سبزرایعنی نظام مشرکان روبه قحطی است درحقیقت مشرکان کلمات خودرادیدندکه درآینده بی بارخواهدشد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَقَالَ الَّذِی نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِیلِهِ فَأَرْسِلُونِ&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">فاعل قال جوان مشرک ، کلمات مشرکان ویامشرکی که بدنیاآمده&nbsp; وکلمه ی او که روی کارآمده است می باشد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">اگرفاعل قال راجوان مشرک بگیریم آیه فوق اشاره داردبه اینکه جوان رهاشده اززندان به نزد یوسف ع به زندان می رود اگردرمعنای مجازی آن بگیریم&nbsp; به ارسال کردن مشرکان پیک یا نقش قلم خودرا برای برداشت اززوج کلمه ی برتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">نکته</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> :فردی ازمشرکان که بدنیاآمده بوددیدبرای رهایی ازقحطی خودشان بایدقلم بزندودرزوج کلمه ی برترنفوذکندتاکلماتشان را پرکندمشرکان به بهانه ی سوال برای دزدی ازکلمه ی برتردرزوج آن می روند </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یُوسُفُ أَیُّهَا الصِّدِّیقُ أَفْتِنَا فِی سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ لَعَلِّی أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَعْلَمُونَ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">آیه فوق نشان می دهدکه صاحب کلمه ی مشرکان یاسرپرست آنهابه بهانه ی سوال یانظرخواهی&nbsp; بالحن چاپلوسانه </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یُوسُفُ أَیُّهَا الصِّدِّیقُ</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> درزوج کلمه ی برترواردشده است قرینه آیه </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَعْلَمُونَ&nbsp;می باشددرحقیقت قیافه ی سرپرست یاصاحب کلمه راگرفته خودراجای صاحب کلمه جامی زند.تنهااولیای خدامی توانندیااجازه دارنددرزوج کلمه ی برترنفوذکنندمشرکان خودرایکی ازبستگان ولیی که قلم زده معرفی می کنندمثلابرادر، پدر، عموو...</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یُوسُفُ أَیُّهَا الصِّدِّیقُ أَفْتِنَا</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">نکته</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> : دراینجاموردخطاب مشرکان کلمه ی برتراست چون یوسف پیامبراست ودارای کلمه برترکلمه اش رابانام خودش می خوانند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">بقره :استعاره ازاسماء فعال خدا، نقش قلم اولیای خدادرزوج کلمه ی برتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">سبع بقره: هفت فلک ، هفت بارقلم اولیای خدا، یک بارقلم اولیای خدا، یک قرآن <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">گاولاغرهفت گاوچاق رامی خورند:گاولاغرنقش قلم کفارگاوچاق نقش قلم اولیای خدا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">گاولاغروچاق نقش قلم کفاریاکلمات آنها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">مامی توانیم گاوهای لاغروچاق راباتوجه به بسترکلام قرآن کلمات مشرکان هم بگیریم چون وقتی خودراازنقش قلم اولیای خداپرمی کننددرخودذخیره کرده (گاوچاق)وقتی نمی توانندازکلمه برتربرداشت کنندآن رامصرف کرده بی بارمی شوند (گاولاغر)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ضمیر«هن » برمی گردد به گاوهای چاق<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">هفت خوشه ی سبزوخشک رامی توان معادل معنای گاوها گرفت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%;vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">ادامه دارد...</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red"><o:p></o:p></span></p> text/html 2020-04-08T19:03:02+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی قسمت یازدهم شرح آیات داستان یوسف ع http://goleparande94.mihanblog.com/post/478 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; vertical-align: top;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;">قسمت یازدهم شرح آیات داستان یوسف ع<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; vertical-align: top;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَقَالَ لِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِی عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّیْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِی السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(23, 98, 0);">﴿</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(23, 98, 0);">۴۲</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(23, 98, 0);">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; vertical-align: top;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">و [یوسف] به آن كس از آن دو كه گمان میکرد خلاص مى ‏شود گفت مرا نزد آقاى خود به یاد آور و[لى] شیطان یادآورى به آقایش را از یاد او برد در نتیجه چند سالى در زندان ماند (</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۴۲)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; vertical-align: top;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">داستان فوق به این موارداشاره دارد:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; vertical-align: top;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یوسف – جوانی وزندان<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; vertical-align: top;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;">1</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.رهایی یکی ازدوجوان اززندان ویادآوری یوسف به او که ازاوبه آقایش بگویدتااورااززندان برهاند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; vertical-align: top;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;">2</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.فراموش کردن جوان وماندن چندسالی یوسف درزندان<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; vertical-align: top;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;">3</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.بدنیاآمدن کلمه ای ازمشرکان وفردی ازمشرکان<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; vertical-align: top;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;">4</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.ازیادبردن مشرکان خداراوزندانی شدن زوج کلمه ی برترتوسط آنهاتاقیامت وآخرت<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; vertical-align: top;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وَقَالَ لِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; vertical-align: top;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">قال : یوسف گفت ، کلمه ی برترگفت ، زوج کلمه ی برترگفت<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; vertical-align: top;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">فاعل ظن جوان مشرک ، کلمه ی مشرکان و مشرک دارای کلمه می باشد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; vertical-align: top;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ضمیر«هو »درظن نمی تواندارجاع آن به یوسف یاکلمه ی برترباشدباتوجه به اینکه آیه قبل یوسف امررادرموردآن دو تحقق یافته دیدازطرفی خبرپیامبران قطعی ویقینی است .مشرکان به اخبارکلمه ی برتربادیده ی تردیدمی نگرند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; vertical-align: top;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ضمیر«ه » درانه برمی گرددبه یکی ازآن دوجوان&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">مشرک<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; vertical-align: top;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّیْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِی السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; vertical-align: top;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">رب :</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">صاحب کلمه یامشرک اهل قلم ، کلمات مشرکان ، پادشاه وقت<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; vertical-align: top;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">نکته : درحقیقت رب فردمشرک همان شیطان است&nbsp; قرآن می خواهدبگویدفردمشرک اهل یادخداوندنبود&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; vertical-align: top;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">بضع : قسمتی ازشب ، عددبین3تا 9،3تا5،1تا4،4تا9یا7<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; vertical-align: top;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">منظورقرآن ازآیه فوق این است که وقتی کلمه ای ازکفاربارگرفت قرآن هشداردادکه بایدکلمه ی یوسف باردارشودنبایدبیش ازحدبرداشت کنندیاجلوی بارگرفتن یوسف رابگیرندتابه قحطی ومرگ ومیرنیفتندامارعایت نکردند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 22px; vertical-align: top;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;">ادامه دارد...</span></p>